top of page
16/03/2020 Тема уроку: Голонасінні. Лабораторне дослідження: Будова пагонів і шишок хвойних рослин.
Завдання: 
- Опрацювати параграф 44;
- переглянути відео "Голонасінні" , презентацію  " Значення голонасінних";
- опрацювати завдання подані в презентації " Значення голонасінних" ( завдання №5 слайд 18 і завдання 8 слайд 23 в учнівському зошиті)  ;
- в зошиті  типографічному виконати лабораторне дослідження " Будова пагонів і шишок хвойних рослин";
-Домашня робота: виконати тестові завдання "Голонасінні" ( в зошиті)
Голонасінні
18.03.2020 Тема уроку: Покритонасінні ( Квіткові). Сільськогосподарські рослини
                                            - Опрацювати параграф 45,  46;
                                            - Переглянути презентації " Покритонасінні рослини"  та
                                              " Сільськогосподарські рослини";
                                            - У зошит виписати ознаки однодольних рослин і ознаки дводольних                                                    рослин ( у формі таблиці, без малюнків);
                                             - У зошит виписати групи сільськогосподарських рослин та приклади                                                 рослин, які відносяться до цих груп
                    Домашня робота: виконати тести сторінка 173 підручника, розгадати кросворд
                                                      "Сільськогосподарські рослини"
30 березня
Практична робота №3 
Порівняльна характеристика мохів, папоротей та покритонасінних
1. Виконати письмово в учнівському  зошиті завдання " Покритонасінні", виконане завдання переслати вчителю по вайберу  30 березня;
2. Переглянути презентації  до практичної роботи  " Мохи", "Папороті", "Покритонасінні";
3. Виконати в зошиті для лабораторних досліджень та практичних робіт ( друкований зошит) практичну роботу №3 Порівняльна характеристика мохів, папоротей та покритонасінних" ( сторінка 50 - 53)
 
1 квітня
Екологічні групи рослин( за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин
1. Опрацювати параграф 47, параграф 48 сторінки 178-179
2. Переглянути презентації " Екологічні групи рослин", " Життєві форми рослин";
3. Виконати в учнівських зошитах письмово тести " Екологічні групи рослин", виконане завдання переслати по вайберу вчителю 1 квітня
4. Виконати в учнівських зошитах письмово тести сторінка 177 підручника
6 квітня
Практична робота №4 Вибір кімнатних рослин для вирощування в певних умовах
1. Переглянути презентації до практичної роботи  " Кімнатні рослини", " Подорож з кімнатними рослинами";
 
 
 
 
 
 
2. Виконати в зошиті для лабораторних досліджень і практичних робіт ( друкований зошит) практичну роботу №4 Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах ( сторінка 54 -57)
8 квітня
Рослинні угруповання. Типи рослинних угруповань
1. Опрацювати параграф 48 сторінки 179 -183, параграф 49; дати відповіді на запитання сторінка 183, сторінка 186 підручника ( усно);
2. Переглянути презентацію " Рослинні угруповання"
3. Виконати в учнівських зошитах  письмово тести  " Основні типи  рослинних угруповань", виконане завдання переслати вчителю по вайберу
 
 
 
 
 
 
4. Виконати в учнівських зошитах тести сторінка 183, сторінка 186  підручника письмово 
13  квітня
Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини
 1. Опрацювати §50; дати відповіді на запитання сторінка 190 підручника ( усно)

 2. Переглянути презентацію «Значення рослин» 

 3. Заповнити в учнівському зошиті  таблицю « Значення рослин на планеті Земля», використовуючи матеріал параграфа ( письмово):

Значення рослин у природі                     Значення рослин у житті людини

 

 1.                                                                    1. 

 2.                                                                    2. 

і так далі продовжити

4. Виконати завдання в учнівському зошиті:

Виберіть із запропонованих рослин зайву рослину та обгрунтуйте свій вибір: ялина, липа, сфагнум, горобина.

У зошиті записуємо:

Зайвою є рослина _______________

Її можна вважати зайвою тому, що _____________________________________________

 1. Виконати в учнівських зошитах тести  сторінка 190 підручника ( письмово)

Виконані всі письмові завдання переслати вчителю по вайберу 13 квітня

 

15  квітня

Гриби.

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів. Спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин

 1. Опрацювати §51 ; дати відповіді на запитання сторінка 195  підручника ( усно)

 2. Переглянути презентацію  «  Загальна характеристика грибів;

 3.  Із презентації в учнівський зошит виписати:

 • Класифікацію грибів;

 • Переписати «Діаграму Вена»;

 • Фізіологія грибів;

 • Особливості будови грибів                                                                                                                                                               4. Виконати завдання в учнівському зошиті:

Виберіть із запропонованих термінів зайвий термін та обгрунтуйте свій вибір: міцелій, гіфи, плодове тіло, хлоропласт.

У зошиті записуємо:

Зайвим є термін ______________
5. Виконати в учнівських зошитах  тести сторінка 195  підручника ( письмово)
Виконані всі письмові завдання переслати вчителю по вайберу 15 квітня
22 квітня

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби, сапротрофні –цвільові гриби.

 1. Опрацювати §52; дати відповіді на запитання сторінка 198  підручника ( усно)

 2. Переглянути презентації «Шапинкові гриби»,   та відео матеріал  «Симбіоз гриба і дерева"

3.  Виконати в учнівському зошиті тести «Загальна характеристика грибів» ( письмово), переслати по вайберу вчителю

4. Виконати в учнівських зошитах тести  сторінка 198 підручника ( письмово)

Виконані всі письмові завдання переслати вчителю по вайберу 22 квітня

27 квітня

Групи грибів: лишайники

 1. Опрацювати §53; дати відповіді на запитання сторінка 203 підручника ( усно)

 2. Переглянути презентацію «Лишайники» 

 3. Виконати тести « Лишайники» в учнівських зошитах 

 4. Виконати в учнівських зошитах тести  сторінка 203 підручника

29  квітня

Дріжджі – одноклітинні гриби 

 1. Опрацювати §16 ; дати відповіді на запитання сторінка 63 підручника ( усно)

 2. Переглянути презентацію  «  Дріжджі";

 3. Заповнити в учнівському зошиті  таблицю « Корисні та шкідливі дріжджі»:

                        Корисні дріжджі                      Шкідливі дріжджі

 

 4. Виконати письмово в учнівських зошитах завдання «Допиши речення»

5. Виконати в учнівських зошитах  тести сторінка  63  підручника ( письмово)

4 травня
Шапинкові гриби.  Лабораторне дослідження: будова шапинкових грибів
 1. Опрацювати §54, §55; дати відповіді на запитання сторінка 206, 211  підручника ( усно)

 2. Рекомендовано: переглянути презентації « Їстивні та отруйні гриби» ;

 3. Виконати в робочому ( друкованому)  зошиті ( письмово) лабораторне дослідження:  будова шапинкових грибів сторінка 65 - 66

 4. Виконати в учнівських зошитах тести  сторінка 206, 211 підручника ( письмово)

Виконані всі письмові завдання переслати вчителю по вайберу 4 травня

6 травня
Практична робота 5
Розпізнавання їстивних та отруйних грибів своєї місцевості
 1. Рекомендовано: переглянути презентації « Їстивні та отруйні гриби» 

 2. Виконати в робочому ( друкованому)  зошиті ( письмово) практичну роботу сторінка 67 - 69

bottom of page