Інформація для учнів

Біологія   7 клас

17.03.2020  Тема:  Поведінка тварин. Організм і середовище існування.
                      Тема уроку: Поведінка тварин, методи її вивчення. Лабораторне дослідження:                                                                                                         спостереження за поведінкою тварин
                   
                                 - Опрацювати параграф 42;
                                 - Переглянути презентацію " Поведінка тварин та методи її вивчення", відео " Поведінка тварин"
                                  - Виконати в зошиті  для лабораторних досліджень сторінка 55 лабораторне дослідження 
                       Домашня робота:  виконати тестові завдання "Поведінка тварин"
31 березня  
Вроджена і набута поведінка тварин. Стратегія поведінки.Інстинкт.Біологічне  значення інстинкту і научіння
1. Опрацювати параграф 43; дати усно відповіді на запитання підручника сторінка 190 " Перевірте здобуті знання";
2. Опрацювати презентацію " Вроджена  і набута поведінка тварин" , виписати в учнівський зошит із презентації опорну схему " Поведінка"  ( слайд  27);
3. Виконати письмово в учнівському зошиті завдання " Впізнай поведінку" ( завдання розміщене в презентації на слайдах 31 -38)
4. Виконати  письмово в учнівському зошиті тести "Поведінка тварин", виконане завдання переслати по вайберу  31 березня
2 квітня
Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин
1. Опрацювати параграф 43, дати усно відповіді на запитання сторінка 194 підручника " Перевірте здобуті знання";
2. Переглянути презентації " Способи орієнтування тварин", " Чому мігрують птахи";
3. Переглянути відео "Міграції тварин";
4. Виконати письмово в учнівському зошиті тести " Способи орієнтування тварин", виконане завдання переслати по вайберу 2 квітня.
7 квітня
Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова,  захисна, гігієнічна. Територіальна та репродуктивна поведінка тварин
1.  Опрацювати  параграфи 45, 46, 47; дати усно відповіді на запитання  в підручнику сторінки  199, 202, 205 " Перевірте здобуті знання";
2. Опрацювати презентацію " Форми  поведінки тварин";;
3. Виконати письмово в учнівському  зошиті  завдання " Форми поведінки тварин", виконане завдання переслати по вайберу 7 квітня
9 квітня
Форми поведінки тварин: соціальна поведінка. Типи угруповань за К.  Лоренцем. Ієрархія у групі
1. Опрацювати параграф 28; дати усно відповіді на запитання  в підручнику сторінка 208 " Перевірте здобуті знання";
2. Переглянути презентації " Форми поведінки тварин: соціальна поведінка. Типи угруповань за к. Лоренцем"  та презентацію " Ієрархічні групи тварин";
3. Виконати письмово в учнівському зошиті вправу " Так - ні" та вправу " Поміркуй", виконані завдання 
переслати вчителю по вайберу 9 квітня
 14 квітня
Комунікації тварин
 1. Опрацювати §49; дати усно   відповіді на запитання в підручнику  сторінка 214 
 2. Переглянути  презентацію « Комунікація тварин та відео « Форми поведінки тварин»;
3. виконати письмово в зошиті учнівському тести « Комунікація тварин» ;
виконане завдання переслати вчителю по вайберу  14 квітня
 
 
 
 
 
 
 
16 квітня
Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Елементарна розумова діяльність. Використання тваринами знарядь праці
 1. Опрацювати §50; дати усно відповіді на запитання  в підручнику сторінка 220 «Перевірте здобуті знання»;
 2. Переглянути презентацію  «Елементарна розумова діяльність»;
 3. виконати письмово в учнівському зошиті тестові завдання сторінка 221 підручника, виконане завдання переслати по вайберу  вчителю 16 квітня   

21 квітня

Практична робота №7

Визначення типів угруповань тварин

 1. Повторити  §42- §50

 2. Виконати практичну роботу№7 в  зошиті для лабораторних досліджень

 3. Виконати  в учнівському зошиті тести « Елементарна розумова діяльність тварин», виконане завдання переслати по вайберу  вчителю 21 квітня   

23 квітня

Поняття про популяцію, екосистему  та чинники середовища

 1. Опрацювати §51; дати усно відповіді на запитання  в підручнику сторінка 227 «Перевірте здобуті знання»;

 2. Переглянути презентацію  «Поняття про популяцію, екосистему  та чинники середовища;

 3. Виконати  в учнівському зошиті тести «Поняття про популяцію, екосистему  та чинники середовища»  , виконане завдання переслати по вайберу  вчителю 23 квітня   

28 квітня

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Роль організмів  у колообігу речовин

 1. Опрацювати §52; дати усно   відповіді на запитання в підручнику  сторінка 232

 2. Переглянути презентацію « Ланцюги живлення та потік енергії в екосистемах»

 3. Виписати в зошит і вивчити поняття : екологічна ніша, трофічні зв’язки, продуценти, консументи,  редуценти, ланцюг живлення, колообіг речовин.

 4. Скласти ланцюг живлення із запропонованих тварин( письмово в учнівському зошиті):

а) синиця, листя дерев, яструб, гусінь;

б) дафнії, щука, водорості, дрібна риба;

в) рослини, жаба, сова, цвіркун, змія;

г) органічні рештки, перепілка, дощовий черв’як, лисиця;

5. . Виконати письмово в учнівському зошиті  вправу « Так – НІ»

30 квітня

Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика

 1. Опрацювати §53; дати усно відповіді на запитання  в підручнику сторінка 237 «Перевірте свої знання»;

 2. Переглянути презентацію  « Співіснування організмів в екосистемах»;

 3. Поділіть організми на групи: продуценти; консументи І порядку (фітофаги); консументи ІІ, ІІІ порядків; редуценти.                              Заповніть таблицю:

​    Продуценти    Консументи І порядку (фітофаги)        Консументи ІІ, ІІІ порядків      Редуценти

Організми:  дуб, яструб, бактерії гниття, малина, тарган, ведмідь, суниця, щур, білка, миша, бузина,  заєць, вовк, ласка, горностай, сова, рись, лисиця, цвілевий гриб, яблуня, жук-гнойовик, попелиця, ліщина, сонечко, кабан.  

5 травня
Червона книга України. Природоохоронні території

.Опрацювати   §54, дати усно відповіді на запитання  в підручнику сторінка 243 «Перевірте здобуті знання»;

2. Рекомендовано: переглянути  презентацію «Охорона природи. Червона книга України» , відео « Сторінками Червоної книги»,  відео  « Топ-5 заповідників України»;

3. Виконати  в учнівському зошиті тести сторінка 244 підручника

7 травня

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи

 1. Опрацювати  сторінки 245 – 250 підручника;

2. Виконати малюнок в учнівському зошиті клітини бактерії, грибів, рослинної, тваринної клітини, порівняти їхню будову, визначити спільне й відмінне в будові клітин