Інформація  для учнів 8 класу Хімія

17.03.2020  Тема уроку: Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія  з                                                                   основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації.                                                         Реакція  обміну. Заходи безпеки під час роботи з кисл;отами.
                       - Опрацювати параграф 35;
                       - Виписати з тексту параграфа хімічні властивості кислот, рівняння хімічних                                  реакцій;
                       - Переглянути презентацію та відеодосліди.
  
                     Домашня робота:  виконати завдання 2, 5 сторінка 191 підручника; виконати                                                                  домашній експеримент  " Дія на сік буряка лимонного соку,                                                                 розчину  харчової соди,  мильного розчину" ( інструкція для                                                                  виконання сторінка  189 підручника)    в учнівському зошиті                
 
    
18.03.2020  Тема уроку: Ряд активності металів. Реакція заміщення. Лабораторний дослід 2
                                              Взаємодія хлоридної кислоти з металами.
                              - Опрацювати параграф 36, ряд активності металів ( сторінка 192                                                    підручника); 
                              - Переглянути відео " Взаємодія хлоридної кислоти з металами";
                              - Виписати в зошит рівняння реакції взаємодії металів з кислотами.
                     Домашня робота: Виконати завдання 10 сторінка 201
31 березня
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції
1. Повторити параграфи 24 -26, параграф 31;
2. Виконати письмово вправи 8, 9 сторінка 168 підручника, виконане завдання переслати по вайберу
31 березня
 1 квітня
Солі: фізичні властивості, поширення у природі та використання. Вплив солей на довкілля та на здоров'я людини
1. Опрацювати параграф 37;
2. Виконати письмово завдання 1, 3 сторінка 206 підручника, виконане завдання переслати по вайберу
1 квітня;
3. Використовуючи матеріал підручника сторінка 204-205 " Поширеність у природі та застосування  солей", виписати в зошит вплив солей на здоров'я людини ( у формі таблиці)
7 квітня
Хімічні властивості  середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами,  іншими солями
1. Опрацювати параграф 38;
2. Переглянути презентацію  та відео " Хімічні властивості солей";
3. Виконати письмово вправу 8 (а - д) сторінка 212 підручника, виконане завдання переслати вчителю по вайберу 7 квітня
8 квітня
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції
Алгоритм розв'язку задачі за рівнянням хімічної реакції
1. Запишіть скорочено умову задачі.
2. Запишіть рівняння хімічної реакції відповідно до умови задачі, розставте коефіцієнти
3. Над формулами речовин записати значення відомих і невідомих речовин з відповідними одиницями вимірювання.
4. Під формулами відомих і невідомих  речовин записати відповідні значення величин, знайдені за рівнянням реакції ( кількість речовини, молярну масу чи молярний обєм)
5. За відповідними формулами до умови задачі зробити обчислення.
6. Записати відповідь

Самостійна робота

Задача 1

  1. Яка маса солі утвориться під час взаємодії 8 г натрій гідроксиду й сульфатної кислоти?

 

Задача 2

  1. Який об’єм газу ( н.у.) виділиться під час взаємодії 200 грамів кальцій карбонату  з хлоридною кислотою?

 

Задача 3

  1. Яка маса  солі утвориться під час взаємодії 28 г калій гідроксиду з ортофосфатною кислотою?

 

Задачі розв’язувати згідно вимог.

14 квітня
Узагальнення та коригування знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

1.    Повторити  матеріал  про основні класи неорганічних сполук;
2.     Виконати  завдання (додаток),  
виконане завдання переслати по вайберу  вчителю 14 квітня

  

15 квітня
Контрольна робота №2     Основні класи неорганічних сполук

Виконання роботи розпочнеться  о 9.00. Робота розрахована на 45 хвилин. 
Виконану роботу переслати по вайберу вчителю о 9.45.

29 квітня
Практична робота №2    Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
6 травня
Практична робота №3  Розвязування експериментальних задач