Інформація для учнів. Біологія  9 клас 

12/03/2020 Тема уроку: Еволюція людини. Етапи еволюції людини.  Світоглядні  та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

Домашнє завдання:

- переглянути презентацію " Етапи еволюції людини", відео " Історичний розвиток життя",презентацію " Світоглядні та наукові погляди на походження життя";

- виконати тести "Еволюція людини", " Походження та історичний розвиток життя"( тести виконувати в учнівському зошиті)

19.03.2020   Тема уроку: Основи еволюційної філогенії та систематики. Система органічного світу. Неклітинні форми                                                         життя: віруси.
                                             - Опрацювати параграфи 50, 51;
                                            - Переглянути  відео матеріал  до уроку " Віруси";
                                            - Виписати в учнівський зошит  " Основні таксономічні категорії" сторінка 213 іл.138 підручника,                                                 вивчити їх напамять;
                     Домашня робота: виконати тести " Основи систематики і еволюційної філогенії" та " Система органічного                                                     світу. Віруси"   ( в учнівському зошиті)                                   
2 квітня
Надорганізмові біологічні системи. Біологія як основа біотехнології та медицини
Екосистема.Різноманітність екосистем. Харчові зв'язки, потоки  енергії та колообіг речовин у екосистемах. Біологічні, абіотичні  та антропогенні фактори
1. Опрацювати параграфи  54, 55, 56;
2. Переглянути презентації " Екосистема", " Екологічні чинники", " Харчові звязки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах", практичну вправу " Побудова екологічних пірамід";
3. Виконати письмово в учнівському зошиті завдання на сторінці 233 підручника " Робота зі схемою";
4. Виконати письмово в зошиті  завдання на сторінці 236 -237 підручника " На застосування знань";
5. Виконати письмово в зошиті практичну вправу 1 " Побудова екологічних пірамід"на сторінці 237 підручника.
9 квітня
Середовище існування. Стабільність екосистем та причини її порушення
1. Опрацювати параграфи 57, 58; дати відповіді  на запитання (1 - 6) сторінки 245, 240 "Результат" підручника ( усно);
2. Переглянути презентацію " Стабільність екосистем та причини її порушення";
3. Виконати письмово в учнівському зошиті завдання на сторінці 245 підручника " Завдання на порівняння";
4. Виконати в учнівських зошитах тести ( письмово) " Середовище існування", виконані тести переслати вчителю по вайберу 9 квітня
16 квітня

Біосфера як цілісна система. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

  1. Опрацювати §59; §60; дати відповіді на запитання  ( 1-6) с. 253, с. 257 підручника

« Результат» (усно)

  1. виконати письмово в зошиті завдання на сторінці 253 підручника « Значення живої речовини для Землі» ( заповнити таблицю);

  2. виконати письмово в зошиті завдання на сторінці 256-257 підручника « Завдання на застосування знань( заповнити таблицю )