top of page

Інформація для учнів 9 класу Хімія

31 березня
Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза
Лабораторний дослід 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом
                                           13. Відношення крохмалю до води
                                           14. Взаємодія крохмалю з йодом
1. Виконати практичну роботу №4 Властивості етанової кислоти  ( відео досліди)
2. Опрацювати параграфи 36, 37;
3. Виписати в учнівський зошит характеристику вуглеводів ( назва вуглеводу, його формула, фізичні властивості, хімічні властивості)
4. Переглянути відео досліди 12, 13, 14. Записати в зошит результати дослідів (назва досліду,  що спостерігали і висновок)
5. Виконати домашній експеримент "Виявлення крохмалю в харчових продуктах" ( сторінка 215 підручника). Звіт записати в учнівський зошит: тема експерименту, що робили, що спостерігали і висновок)
14 квітня

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери.  Біологічна роль амінокислот і білків. Захист довкілля від стійких органічних  забруднювачів. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

1.Опрацювати §38 -43;

2. Дати відповіді на запитання 468 -472 сторінка 223 підручника письмово в учнівському зошиті, виконане завдання переслати по вайберу вчителю 14 квітня

bottom of page